Seurakuntamme lähetystyö

Thaimaan raamattukoulu

Olemme seurakuntana tukeneet taloudellisesti ja rukouksin Thaimaan Raamattukoulua jo usean vuoden aikana. Koulua johtaa kanadalainen aviopari Marvin ja Anna Enos.

Marvin ja Anna Enos ovat toimineet World Impact Bible -instituutissa Chang Maissa, Thaimaassa jo noin 17 vuotta. He ovat rakentaneet sinne yhden lajissaan suurimman Raamattukoulun Thaimaassa. Raamattukoulusta valmistuu vuosittain keskimäärin 60-70 opiskelijaa. Valmistuneista opiskelijoista 47% työskentelee tänä päivänä täyspäiväisesti Jumalan Valtakunnan työssä Thaimaassa ja ympäröivissä Aasian maissa.

EKM lähetysjärjestö

Lähetysjärjestö EKM - Evankeliumi Kaikkiin Maihin on suomalainen rekisteröity kristillinen yhdistys, joka tavoittaa vuosittain tuhansia ihmisiä Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla kampanjoiden, johtajuusseminaarien, kirjallisuuden, internetin välityksellä sekä tukemalla lähetystyöntekijöitä eri maissa.

Pastorit Jaakko Pasanen ja David Sterling ovat olleet useaan otteeseen mukana opettamassa EKM:n tukemissa tapahtumissa ja raamattukoulussa. He ovat myös EKM:n hallituksen jäseniä. Lisätietoja: http://www.ekm.nu